DSO – Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) służą do rozgłaszania zrozumiałych, słownych komunikatów ostrzegawczych. Współpracują one ściśle z systemami wczesnego wykrywania pożaru, gwarantując sprawną i bezpieczną ewakuację ludzi z zagrożonego obszaru, a także zapewniając właściwy poziom informacji.

W dźwiękowych systemach ostrzegawczych klasyczny system sygnalizacji syrenami bądź dzwonkami zastąpiony zostaje głośnikami, przez które rozgłaszany jest zrozumiały komunikat.

 

Nasza firma ma do swojej dyspozycji urządzenia najbardziej zaufanych marek takich jak: BOSCH, TOA, UNISPEAKER