Instalacje elektryczne mieszkaniowe i przemysłowe

Oferujemy usługi budowy instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych, instalacje oświetlenia zewnętrznego, montaż przyłączy elektrycznych, wykonanie instalacji odgromowych, przeciwprzepięciowych i wyrównawczych, wykonanie i montaż rozdzielnic elektrycznych. Budowa stacji transformatorowych niskiego i średniego napięcia.