SAP i SOD- Systemy przeciwpożarowe i oddymianie

System SSP (SAP) jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonego w obiektach mienia.

System sygnalizacji pożarusystem sygnalizacji pożarowejSSP (stosowana bywa też nomenklatura system alarmu pożarowego albo sygnalizacja alarmowa pożarowa, w skrócie SAP) – zbiór zgodnie współpracujących ze sobą elementów, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

 

Posiadamy dostęp do marek, takich jak: BOSCH, POLON-ALFA, UTC Fire & Security